Τιμολόγηση

Ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ

1 διανυκτέρευση

Λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε

€100

2 διανυκτερεύσεις

Θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ

€200

5 διανυκτερεύσεις

Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ

€400

7 διανυκτερεύσεις

Φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ

€600

Μεγαλύτερη παραμονή

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

κατόπιν αιτήσεως